Viral infections for everyone!

Yes, It’s online! Our First Monthly overview vlog! Watch here our January 2018 where we watched the fireworks over Amsterdam from a distance, Lots and Lots of Babywearing, After dinner madness moments, all 3 kids got sick like domino’s, Snot, Viral infections for everyone, And of course, lot’s more!

Mindful parenting

Mindful parenting
How to be in the moment as a parent when your mind still is racing, thinking about everything that has been keeping you busy. Being a Mindful parent isn’t easy! So Learn from your kids! They are experts in experiencing and enjoying the present… They know best! Stop overthinking everything and start living in the “NOW”

Last September we went on an unexpected adventure somewhere in the dunes near Zandvoort in Holland. The kids were laughing and running and playing from the moment we stepped out of the van… But for me, it really took me a while to let go of my constant train of thought, let go of my worries, plans, and huge todo list. Until I realized what I was doing to myself and them. I wasn’t really there with them. I was missing out on all the fun while I was too buzzy being an adult!

So in that moment, I thought:  That’s it! I’m done adulting!
And guess what!? I had the best day ever!

Having trouble living in the moment as a parent!? Jump in there with your kids and just allow yourself to fully embrace the fun!
Wo’s with me!?

Watch our new Story Video and don’t forget to subscribe to our channel on Youtube!

2017 Recap!

2017 was amazing! Looking back at the past 12 months and so much has happened! We are so thankful for everything and everyone we have in our lives! We are grateful for all the experiences we had and even the difficulties we encountered because we learned from them!

Feels like we are on the right track, let’s continue 2018 and make it a good year filled with positivity and inspiration!

I will be checking in more often from now on! And we are switching from Dutch to Englisch from now on! Subscribe on our youtube channel to be updated on all new videos!
Have a Happy 2018 everyone!!!

Recipe for fun!

Read this blog in English

Ever wonder why kids go mad as soon as they come anywhere near sand!? Just dive in there with them and you’ll find out!
Play as if you were 5 years old. Just dive in there with them! Run, jump, dance, kick it, run it through your fingers and yo crazy until you’re totally out of breath. Then fall down laughing and feel the endorphins take over. That’s is why.

That’s exactly what we did on an evening this summer when there was a huge fire in this big waste/plastic-recycling factory in Amsterdam and we had to flee because the black toxic smoke was covering our village. We jumped in our van and just drove away from the smoke-polluted zone. We had no idea where to go so we just headed towards the Dutch coast until we landed on a beautiful dunes area where we could relax and wait until the fire was under control. And we had a blast! We ended up sleeping at my parent’s house because it took a bit longer to put out that big fire over there, but we had a wonderful weekend anyway!

When we came back home the black smoke was gone and it already had rained so that purified the air a bit. We ventilated and cleaned our house thoroughly and no harm was done to our little house and garden. But still so sad to think how much pollution went up in the air during that fire. I hope no one was harmed or breathed too much of that toxic air that weekend.

Anyway, we took a bad situation and turned it around into a beautiful sunny sand-filled day!
The conclusion of this weekend: The best recipe for fun anytime anywhere: Just add some sand!

Lees deze blog ook in het Nederlands ↠ read this blog in Dutch

Ooit afgevraagd waarom kinderen los gaan zodra ze ergens in de buurt van zand komen!? Duik er zelf in met je kinderen en dan snap je waarom! Ren, spring, dans, schop erin, laat het door je vingers glijden en ga helemaal los totdat je compleet buiten adem bent. Val dan lachend neer en voel hoe de endorfines het overnemen. Dit is waarom.

Dat is precies wat we deze zomer deden toen er een enorme brand was in een grote afval / plastic-recyclingfabriek in Amsterdam. We moesten vluchten omdat de zwarte giftige rook ons ​​dorp bedekte. We sprongen in ons busje en reden. We reden gewoon weg van de rookverontreinigde zone, geen idee waar we heen moesten maar het enige wat we wisten is, overal liever dan hier. Dus reden gewoon richting de Nederlandse kust totdat we op een prachtig duingebied landden waar we konden ontspannen en wachten tot het vuur onder controle was. En we hebben een fantastische dag gehad! We sliepen uiteidelijk bij het huis van mijn ouders omdat het wat langer duurde om dat grote vuur daar meester te krijgen. Hoe dan ook hadden toch een geweldig weekend!

Toen we thuiskwamen was de zwarte rook verdwenen en had het al geregend, zodat de lucht een beetje werd gezuiverd. We ventileerden en reinigden ons huis grondig en er was geen schade aangericht aan ons kleine huis en tuin. Toch best triest om te bedenken hoeveel gif en vervuiling de lucht in is gegaan tijdens die brand. Ik hoop dat niemand dat weekend teveel schade of teveel van die giftige lucht heeft ingeademd.

Hoe dan ook, we namen een slechte situatie en veranderden het in een prachtige zonnige dag vol zand en liefde!
De conclusie van dit weekend: Het beste recept voor plezier altijd en overal: Voeg gewoon wat zand toe!

Photography: Michiel Fook & Jolanda Marti

First snowflakes…

Read this blog in English

One fluffy snowflake floating down hundreds of miles and landing gently on the soft grass in our backyard. And another! We stare in complete unbelief out our window, could it be!? I can’t remember the last time it showed enough to build a decent snowman. The kids are watching the whole morning how the snow is falling and slowly transforming the landscape into a winter wonderland… it’s still a thin veil of white fluffy frosty magic but we can’t wait any longer. We have to touch it, walk through it, feel it, taste it, play with it, and throw it!

Love to imagine that our little house is standing in a little snow globe! Snowflakes have a beautiful way of weightlessly floating around through the air.

These first magical snowflakes this winter are so welcomed, loved, and totally celebrated!

Lees deze blog ook in het Nederlands ↠ read this blog in Dutch

Eén pluizig sneeuwvlokje zweeft honderden kilometers omlaag en landt zachtjes op het zachte gras in onze achtertuin. En nog eentje! We staren in volledig ongeloof uit ons raam, zou het waar zijn!? Ik kan me niet herinneren wat de laatste keer was dat het genoeg gesneeuwt had om een fatsoenlijke sneeuwpop te bouwen. De kinderen kijken de hele ochtend al uit het raam hoe de sneeuw zachtjes valt en langzaam het landschap omtovert in een spierwit winterwonderland … het is nog steeds een dunne sluier van witte bevroren magie maar we kunnen gewoon niet langer wachten. We moeten het aanraken, er doorheen lopen, het voelen, proeven, ermee spelen en het gooien!

Ik kijk omhoog en stel mijzelf voor dat ons huisje in een kleine sneeuwbol staat op iemands schoorsteenmantel! Sneeuwvlokken hebben zo´n prachtige unieke manier van gewichtloos door de lucht zweven…

Er lag toen nog niet veel, maar deze eerste magische sneeuwvlokken deze winter zijn uitbundig door ons verwelkomd en geviert!

Pin It on Pinterest